Paysera България: Разплащанията към чужбина растат с над 30% през 2022 година

Paysera България: Разплащанията към чужбина растат с над 30% през 2022 година

  08 Feb 2023

  • През изминалата година българските клиенти са наредили близо 230 хил. местни и международни преводи с общ обем 1.162 млрд. лева
  • Транзакциите в евро заемат най-голям дял при чуждестранните валути, а най-сериозен ръст спрямо предходната година се наблюдава при трансферите в щатски долари – 81%
  • Инвестиционно злато за почти 850 хил. лева, равняващо се на приблизително 7.5 кг златни кюлчета, са закупили потребителите от България през 2022 г.

 

София, 7 февруари 2023 г. – Обемът на паричните преводи към чужбина се увеличава с 33% през 2022 г. спрямо предходната година, отчита Paysera България. За изминалите 12 месеца българските клиенти са наредили международни плащания за почти 800 млн. лева, а общият обем на всички изходящи транзакции през онлайн платформата достига рекордните 1.162 млрд. лева. Системата оперира в над 180 държави и позволява парични трансфери в различни валути.

 

“Виждаме как все повече бизнеси се ориентират към дигитализиране на разплащанията в търсене на повече гъвкавост. Ръстът е провокиран от по-голямата активност на компаниите, занимаващи се с международна дейност, като търговия, транспорт, внос и износ, където разходите за транзакции традиционно са по-високи. Под натиска на настоящата икономическа ситуация те търсят оптимизация на разходите или възможност за навлизане на нови територии”, коментира Мартин Богданов, изпълнителен директор на Paysera България.

 

Източник: Paysera България

 

 

 

ТИПОВЕ ТРАНЗАКЦИИ

Докладът на компанията показва, че в топ 5 на най-използваните чужди валути са евро, щатски долар, британска лира, румънска лея и полска злота. Преводите в евро, които заемат най-голям дял и през 2022 г., са основно към Европейския съюз. Едва 10% от изпълнените трансфери са към трети страни, сред които Великобритания, Турция и Украйна.

Осезаем ръст спрямо предходната година се наблюдава при транзакциите в щатски долари – с 81% се увеличава обемът на изходящите преводи. Те са предназначени най-често за Китай (вкл. Хонг Конг), Турция, Полша, Великобритания и Обединени арабски емирства.

 

Трансферите към чужбина могат да се разделят на няколко типа спрямо предназначението – обслужване на междуфирмени задължения, такси за обучения, туристически резервации, онлайн пазаруване и др. Доминиращ дял традиционно заемат междуфирмените разплащания. При таксите за курсове и обучения е налице сезонност и този тип транзакции се изпълняват предимно през зимните и летните месеци. Обратна е тенденцията в туристическия сектор, където отпадат повечето ограничения при пътуване и сезонността отслабва.

 

Средната стойност на международните транзакции се увеличава с близо 1/3 на годишна база – от 4935 лева през 2021 г. до 6680 лева през 2022 г. Като причина от компанията посочват глобалната инфлация и поетапното възстановяване на някои бизнеси след Covid кризата. Цените на някои стоки и суровини се увеличават неколкократно през изминалата година и това дава отражение върху превежданите суми. “От друга страна, туристическият сектор отбеляза сериозен подем през изминалата година, с пряко отражение върху отрасли като транспорт, търговия, хотелиерство и ресторантьорство. С този тласък някои бизнеси дори успяха да достигнат оборотите си отпреди пандемията”, дава пример Мартин Богданов.

ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНТЕРЕС

На фона на високата инфлация – почти 17% на годишна база според НСИ за декември 2022 г., все повече потребители се ориентират към алтернативи на банковите депозити за спестяванията си. За изминалата година българските клиенти на Paysera са закупили инвестиционно злато за почти 850 хил. лева. А средната стойност на транзакциите – 2228 лева, е в диапазона на масовите спестовни влогове. Макар депозитите на домакинствата да нарастват със 7% на годишна база по данни на БНБ към септември 2022 г., при влоговете до 5000 лева е налице обратна тенденция. За една година те се увеличават едва с 0.42% като брой, а общата им стойност се стопява с 2%.

 

 

Източник: Paysera България

 

“Високата инфлация, ведно със забавения икономически растеж през изминалата година, подтикна хората да диверсифицират и разширяват инвестиционния си портфейл, с цел запазване на спестяванията си. Търсят се предимно високо ликвидни инвестиционни продукти, които не изискват голяма първоначална инвестиция. Виждаме как златото става все по-предпочитан избор заради доказаната в исторически план растяща стойност и гъвкавост при определянето на сумата”, пояснява Филип Мутафис, инвеститор в Paysera България.

 

През 2022 г. най-голямата единична сделка за покупка на злато през платформата е за 87 186 лева или приблизително 760 гр. златни кюлчета. Повечето потребители придобиват ценни метали на стойност между 120 до 2500 лева.

 

ПРОГНОЗА

От компанията очакват с възстановяването на пазарите и успокояването на инфлацията, международните трансфери да се увеличават още повече. Все повече бизнеси ще използват дигитализацията в разплащанията, за да осигурят устойчивост и гъвкавост в настоящата обстановка, допълват още експертите. 

Facebook Comments Box