Становище на Атанас Лазаров,собственик на Агенция за публични комуникации PRofile interantional

Становище на Атанас Лазаров,собственик на Агенция за публични комуникации PRofile interantional

  07 May 2023

Относно: изнесена предварителна информация за победителя в реалити формата “ Сървайвър” 

Уважаеми дами и господа, 

бих искал официално да информирам и заявя личното си становище относно замесването на името ми в публикации и цитирането на моето име като информатор за победата на футболиста Благой Георгоев в “Сървайвър”. 

Смело заявявам, че не съм давал изявления,нито съм бил упълномощен да изпращам информация до медиите. 

Нямам никакъв интерес това си действие да го осъществя и направя,още повече че съм информиран и запознат с условията и договорените условия на продукцията.

Името ми е замесено и неправомерно се цитират новини с цел тиражиране на новина и вдигане на рейтинг и интерес към изданията. 

Всекидневната ми работа е свързана да комуникация с много колеги журналисти,медии,клиенти. Никога не съм прекрачвал и нарушавал етичните норми на клиентите си. 

Не съм давал изявления и информация за формата Сървайвър, като зачитам и уважавам труда на колегите от bTV. 

Пожелавам повече положителни емоции и настроения, коректност и добро отношение. 

Не съм привърженик на скандали,интриги и непроверена информация. 

Името на Благой Георгиев – най- голямата звезда и име в реалити формата, винаги е предизвиквало интерес и внимание.

Facebook Comments Box