Сдружение за социална солидарност и просперитет, със серия от срещи в полза на младите в София

Сдружение за социална солидарност и просперитет, със серия от срещи в полза на младите в София

  28 Feb 2023

„Сдружение за социална солидарност и просперитет“ има удоволствието да покани представители на НПО, бизнес, родители, учители и общественост от гр. София в информационни срещи по проект “Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, свързани със защита правата на децата”. Основната тема на срещите е подобряване на  законодателната рамка, свързана с подкрепа за децата и семействата в Република България.

Дата и място на провеждане на срещите: 28.02.2023г. и 07.03.2023г. от 12:30ч. на адрес: гр. София, ул. „Константин Фотинов“ №4

Всеки от Вас, който проявява интерес може да се свърже с нас на e-mail:  associat.ssp@gmail.com,                                  Лице за контакт: Ирина Кръстева – Ръководител проект: 0887 090594.

За всеки един от участниците е осигурена кафе-пауза и информационни материали.

Очакваме ви!

Facebook Comments Box